صاحب تاپیک فکر کنم فرار کرده اند :دی
فکر کنم این سیستمه ارزوهاشون بوده یا واسه دوستانی که میخوان سیستم ببندن پیش پیش راهنمایی کردن.