اقای اموزگاره زیست شما که اطلاعاتی در این زمینه ندارید لازم نیست اطلاعات خودتونو تو این زمینه بگید اینجا خودش متخصص کامپیوتر داره
هارد اس اس دی