وای خدای من یعنی واقعا نمیدونم چی بگم!!خیلی جالب بود!حواسشون به مشکلات متعدد ویندوز نبوده ریسک کردن! =))