با اینکه اینتل انتخاب عالی است در زمینه پردازنده اما من با احترام به همه دوستان APU شرکت AMD را انتخاب می کنم.