من نوكيا 206 دارم.رنگ آبيشو 1 ماه پيش 210 گرفتم ناقابل ولي ناكس خيلي جذابه!فقط بديش اينه كه سيستم عامل نداره.
ولي برا روكم كني مي ارزه