با این بودجه یه وقت چیز دیگه ای لازم ندارین؟ :D
البته شاید منظورتون از "کیفیت صفحه و باتری"، کیفیت صفحه و باتری متناسب با بودجه است. نه کیفیتی در حد S5. b-)

بگذریم؛
به نظرم اگه ace 3 رو بتونین...