من گوشی Samsung Rex 80 S5220R پیشنهاد میکنم با قیمت 264000 تومن