سلام دوستان. بعد از مدتها دوری از این فروم (به علت مشغله) با یک مطلب مهم خدمت دوستان رسیدم. دو مانیتوری که در عنوان مطلب اومده(و همینطور چند مدل مشابه دیگر) با توجه به قیمت پایین در بازار فروش خوبی...