با دستگاه کل محل چیپ رو عوض میکنن ولی هزینه اش بالاست.البته امیدوار باش که cpu به مشکل نخوره چون اگه اون پایه ها که کج شدن مربوط به قسمت تغذیه cpu باشه ممکنه به مشکل بخوره!