توزیع جدیدی به نام اٍرون داره میاد که کلا از پایه ساخته شده و لینوکس رو به عنوان هسته انتخواب کرده Aeron که اینطوری خوانده میشه eron سایتش هم
aeron.ir