یه مدت دیگه میشه
" چه کسی تاندربولت را اختراع کرد؟ "
البته احتمالاً خیلی طول بکشه تا تاندربولت به گستردگی USB بشه.

Sent from my Galaxy S4