مشکل این مادربرد چیه ؟
دیگه سیستم وبگردی که ارزون ترین مادربرد هم براش جواب میده.