به زودی انشاالله بررسی چند نرم فزار در زمینه ی عکس و عکاسی برای iOS را قرار خواهم داد که Photosynth نیز جز آنها خواهد بود