دوست من 3DMark نرم افزار تست سیستم ،کارت گرافیک و بنچمارک گیری است . اما شما فقط میزان فریم یک بازی را احتیاج دارید بنابراین فقط با نرم افزاری که آرمین عزیز معرفی کردند باید کار کنید .