ببخشید فراموش کردم جواب بدم!
داخل همه ی مینبرد ها قابلیتی هست که به وسیله اون میشه روشن کردن کامپیوتر از طریق موس و یا کیبورد را فعال کرد!
به نظرم مربوط به این ویژگی که گفتم مربوط باشه در ضمن خطری...