بسیار کارت خوب و خوش قیمت هست و انشاا.. که بهترش رو بخرید و خریدار خوبی هم پیدا بشه و بخره استفاده کنه.
فقط جهت رعایت قوانین عمومی نام کاربری دست نویس رو در کنار عکس محصول قرار بدید