33418


ایسوس به تازگی سری جدید بوردهای مبتنی بر چیپ ست x99 را عرضه کرده است.
این سری که با نام X99-Pro شناخته می شود در واقع قصد دارد تا کاربرانی که از سطح بودجه متوسط دارند را
مورد هدف خود...