به نظرم وجود يک سخت افزار خوب تضمين ‌کننده داشت امکانات خوب ديگر مانند سيستم عامل مناسب خواهد بود.