واقعا جالب شده این بازی، به شدت در انتظار نسخه سوم این بازی هستم، چون سیر تکاملی و پیشرفت نسخه دوم بسیار خوب و حیرات انگیز بود، امیدوارم این پیشرفت در نسخه سوم هم ادامه پیدا کند.