اگه بشه تمامی کارت گرافیک های جدید بررسی بشه خوبه .......


میدونم کار سختیه .....