دوستان کدوم سایت سریال این بازی میفروشن؟؟
سیو های بازی کرک شده روی بازی که سریال اصلی باشه کار میکنه.
بازی کرک شده اخر ورژن بازی یه حرف s اضافه میشه نشون دهنده کرک شدن بازی هست.