من با وجود سیستم نفتی مشکلی ندارم!!
اشکال از چیز دیگری است آقا آرمین....
پیشنهاد میکنم با بروز رسانی Flash Player شروع کنید. :D