سلام آقای اشراقی خسته نباشی برادر
به نظر من یه ویدئو در مورد اسمبل سیستم و مدیریت کابل ها در اسمبلینگ هم بزارید مورد استقبال قرار بگیره.