نریمان جان عالی بود@};-@};-=D> ما که PS4 نداریم PC داریم باید چکار کنیم:(:((