من که خیلی با مترو 2033 و last light ارتباط برقرار کردم ! خیلی بشتر از سری کال آف دیوتی!

همینجا به یاد مرحوم آرتیوم یه دقیقه سکوت اعلام میکنم