سلام

اشکال نداره که اگرم تحریم کنند، می ریم سراغ اسکایپ و وایبر و وی چت و ... هزار تا راه دیگه .