به واقع بازی Half Life در سبک شوتر نوآوریهایی کرد که به عنوان استاندارد هایی در این سبک شناخته شد و توسط بازی سازان دیگر بارها به کار گرفته شد . جایگاه Doom هم به عنوان یکی از پیشروها در این سبک...