27328

به تازکي کمپاني msi اعلام در دسترس بودن کارت گرافیک NVIDIA GeForce GTX TITAN Z را کرد , که ميتوان گفت اين کارت گرافيک از قدرتمند ترين GPU در جهان بهره مند است اين کارت گرافيک 3000 دلاري...