من امشب یدونه 42 ال جی سوال ردم 1500 ... گفت تازه اومده مدل ln56 فکر کنم زده بود رو کارتونش ... فردا میرم بر میدارم