دوست عزیز قبل از ورود به ویندوز در صفحه post تمام device چک میشه و اگر حتی ویندوز هم نصب نباشه این روال به شکل معمول طی میشه. پس تاخیر در تصویر دادن هیچ ربطی به سیستم عامل نداره. بعد از سپری شدن...