به نظرم که این خیلی عالیه، کمبود مهمات باعث میشه با دقت بیشتری بازی کنید و همچنین باعث میشه تمام اماکن بازی رو برای مهمات جست و جو کنید که باعث آشنایی بیشتر با بازی میشه.