اصلا مهم نیست فینالیست بشه یا نه مهم این بود که دارن عالی بازی میکنن
حیف اون پولی که به فوتبالیستا میدن
ایشالا بازی با آمریکا میبره میره فینال