جالب بعضی از دوستان میگن برزیل از عمد باخت داد!!
کدوم مربی احمقی میاد از عمد باخت بده که بشه حر ایتالیا میزبان که در حال حاضر قویترین تیم جهان هست
آگه نتیجه دست برزیل بود حداقل 3-2 باخت میداد تا...