چک دیسک و دیفرگ رو برای تمام درایو ها انجام بده
هر 2 تیک چک دیسک رو بزار