از نظر من هیچ مشکلی وجود نداره. فقط حساسیت لپ تاپ تازه رو دارید که همه کاربرا تجربه می کنند!