دفرگمنت رو با نرم افزار PerfectDisk انجام بدید دوست عزیز.