بسیار عالی
البته باید گفت که در مقایسه با نسخه 2 به نظر من از نظر محتوایی افت داشته
گرچه گیم پلی عالی داره