شما هر چه سریعتر اطلاعاتی رو که لازم دارید از روی این هارد منتقل کنید. انقریبه که از کار بیفته. اگر گارانتی داره به شرکت گارانتی مرجوعش کنید اگر هم گارانتیش تموم شده که به همون شرکت گارانتی بدید شاید...