آره چیز خوفی هست!
رم 2 پردازنده 2!
اینم در نظر داشته باشیم که مصزف باتری در ویندور 8 هم بهینه تر شده!
حالا بذاریم وارد بازار بشه!
البته صفحه نمایششم یکم کوچولو هست ولی در کل حرکت خوبیه!
تا یادم...