واقعا این موضوع خیلی خوبه که amd سریع سوکت عوض نمیکنه ........