مطلب کاربردی و مفیدی بود، بابت زحماتی که میکشید ممنونیم@};-
خیلی دوست دارم یه لپ تاپ، وقتی که دمای قطعاتش بالاست رو بندازم تو استخر هلیوم مایع تا ببینم حرف حسابش چیه!!!