دوست من به فاصله حداکثر 150000 تومان بیشتر مدل 43f4950 بگیر.بع علت اینکه 3d هم هست واسه بازی های 3d و اینکه در تبلیغات رزولوشن و کیفیت تصویر هم اندازه با 43f4850 ذکر شده اما اینطور نیست 43f4950 تراکم...