من این نرم افزار رو نصب کردم.مبگه سلامتی هاردم 9% و حدودا 12 روز دیگه کار میکنه!الان چی کار کنم؟!نکنه راست بگه!