من سالی یکبار مافیا 2 رو نصب مبکنم و دوباره تمومش میکنم. این بازی خیلی عالیه ....یعنی میشه مافیا 3 بیاد!!!!