داداش 2 حالت داره،

یا پاورت مشکل داره (قدیمیه / زورش نمیرسه)

یا گرافیک خرابه.