درود
من میخواستم تا ماه بعد یه لپ تاپ در حدودای 2.5 بخرم
موارد مد نظرم که لپ تاپ باید داشته باشه اینه که صفحش بزرگتر از15 باشه رمش 8 cpu i7 و سیگنال cpu در حد خوب باشه یعنی 2.4 تقریبا
گرافیکشم...