ممنون ولی اگه یه توضیح درباره این دیکشنری می دادی خیلی خوب بود ولی بنظرم بهترین دیکشنری آنلاین گوگل هستش