39300
بعد از اعلام تاریخ انتشار بازی WWE-2K16 توسط شرکت Take-Two، این شرکت از معرفی عنوان AAA معروفی که طرفداران خیلی وقت است منتظر آن هستند، خبر داد، اما نام آن بازی را فاش ننمود.

اما بیشتر...