http://st.gsmarena.com/pics/12/07/jellybean-changelog/gsmarena_001.jpg


گوگل در Google I/O امسال جدیدترین نسخه سیستم عامل آندروید,یعنی نسخه 4.1 با نام Jelly Bean را معرفی و برخی از ویژگی های جدید...