خب دوستان دیگه منتظر نمونید اومد این بازی :-bd:D
برای xbox , pc این بازی هستش
محال بیشتر توضیح بدم خودتون برین بازی کنین بفهمین :دی
ژانر اکشن و تاریخ ورود May 22, 2012

10081
1008210083...